Antologia satyry i ilustracje Sadurskiego

satyra ksiazki ilustracje rysunki

W czerwcu drukarnię opuściła antologia satyry zatytułowana „Od ucha do ucha. Antologia współczesnej satyry i humoreski”. Książka, wydana przez Wydawnictwo Pisarze.pl jest zbiorem niemal trzystu tekstów satyrycznych (głównie rymowanych) szeregu autorów, pod redakcją Mariusza Parlickiego.

W książce opublikowano ponad 20 rysunków satyrycznych Szczepana Sadurskiego. Jest on także autorem pegaza, który znalazł się na okładce.

Wśród autorów są zarówno utalentowani debiutanci, jak i twórcy posiadający literackie osiągnięcia i renomę uznanych poetów i  satyryków. Są to, w kolejności alfabetycznej: Magdalena BASTA, Paweł BILIŃSKI, Ryszard BŁAŻ, Renata CYGAN, Andrzej DERYŁO, Maciek FROŃSKI, Joanna GONCZAROW, Elżbieta GRUSZFELD, Tadeusz HAFTANIUK, Agnieszka HANDZEL, Edyta HANSLIK, Hubert HORBOWSKI, Daniel JANUS, Anna JETKOWSKA, Ewa JOWIK, Bożena KANSY, Stanisław KRUSZEWSKI, Małgorzata KULISIEWICZ, Anna Dominika KWIATKOWSKA, Lidia LEWANDOWSKA-NAYAR, Anna LUBERDA-KOWAL, Krzysztof ŁUCZYK, Zbigniew NADRATOWSKI, Adam OCHWANOWSKI, Mariusz PARLICKI, Ewa PILIPCZUK, Leszek Adam POSYNIAK, Roma RAPPE, Rafał ROSÓŁ, Stanisława SCHREUDER, Krzysztof SMYK, Halina SUŁEK-KOBIELA, Paweł SZCZECIŃSKI, Marek SZTARBOWSKI, Adam ŚWIĆ, Małgorzata THIELE, Dorota WIŚNIEWSKA.

Książka ma ponad 300 stron formatu A5. Na ostatnich stronach umieszczono noty biograficzne kompletu autorów.
ISBN 98-83-63143-54-1.