Rysunki Sadurskiego dla PCA

Polskie Centrum Akredytacji rysunki humor

Polskie Centrum Akredytacji zamówiło u Szczepana Sadurskiego cykl 15 rysunków humorystycznych, nawiązujących do działalności PCA. Obecnie (od maja 2017) można je oglądać w formie ekspozycji, siedzibie PCA przy ul. Szczotkarskiej 42 w Warszawie.

Na ilustracji: miniatury rysunków, screen ze strony internetowej PCA

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

PCA prowadzi ocenę i potwierdza kompetencje laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących wyroby, jednostek certyfikujących osoby, jednostek inspekcyjnych oraz innych podmiotów gospodarczych lub osób działających w systemie oceny zgodności. Podstawę oceny stanowią normy międzynarodowe. Formalnym potwierdzeniem kompetencji jest certyfikat akredytacji.

Przeczytaj też:
> Sadurski, mleko i Agencja Rynku Rolnego

mleko krowy reklama humor promocja